حقوق قضایی

» چرا در شهادت شهود ،شهادت دو زن عادل به اندازه شهادت یک مرد عادل ارزش دارد؟ ( شنبه ۱٢ آذر ۱۳٩٠ )
» اظهارنامه ( پنجشنبه ٢۸ مهر ۱۳٩٠ )
» جعل اسناد ( چهارشنبه ۱٦ شهریور ۱۳٩٠ )
» تفاوت اجراى حکم قصاص در مورد زن و مرد ( سه‌شنبه ۱٥ شهریور ۱۳٩٠ )
» تفاوت شرط خیار و خیار شرط ( سه‌شنبه ۱٥ شهریور ۱۳٩٠ )
» سرقت ( سه‌شنبه ۱٥ شهریور ۱۳٩٠ )
» مصادیق خیانت در امانت ( دوشنبه ۱٤ شهریور ۱۳٩٠ )
» حبس تکدیری و حبس تادیبی و ... ( دوشنبه ۱٤ شهریور ۱۳٩٠ )
» استمهال از دادگاه در چه مواردی موجه بوده و مورد پذیرش دادگاه واقع میشود؟ ( دوشنبه ۱٤ شهریور ۱۳٩٠ )
» وکلای تسخیری ( دوشنبه ۱٤ شهریور ۱۳٩٠ )

تبلیغات

تفاوت مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی

نویسنده: احمد خرمی - کارشناس ارشد حقوق - لار دوشنبه ۱٤ شهریور ۱۳٩٠ دسته بندی :


تفاوت مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی ......


تفاوت مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی

بین مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی تفاوت‌هایی وجود دارد که بسیار مهم است و عبارتند از:

1ـ در مورد مسئولیت کیفری، بیشتر ضرر و زیان متوجة جامعه است، در صورتی که در مسئولیت مدنی، ضرر و زیان متوجّة یک شخص خاص است. در مسئولیت مدنی، چون عمل ارتکابی مخل نظم عمومی نیست، جامعه از خود دفاع نکرده است و متضرر از جرم بایستی خسارت‌های وارده به خود را از مرتکب مطالبه کند. پس در این جا مسئولیت در مقابل فرد در مسئولیت کیفری، مسئولیت متوجه جامعه است.

2ـ هدف از مسئولیت کیفری مجازات مجرم است که به منظور دفاع از جامعه، پاسداری از نظم، جبران خسارت عمومی و اصلاح و تنبّه سایر افراد به مورد اجرا گذاشته می‌شود؛ ولی هدف از مسئولیت مدنی، جبران خسارت شخص زیان دیده است.

3ـ پاره‌ای از جرایم با این که مجازات‌های کم و بیش سنگینی دارند، ولی چون برای دیگران ایجاد خسارت نمی‌کنند توأم با مسئولیت مدنی نیست. همچون ولگردی و تکّدی‌گری. برعکس، هر جبران خسارتی که موجب مسئولیت مدنی است، لزوماً جرم و موجب مسئولیت کیفری نیست مانند تصرف خارج از حّد متعارف یک مالک در ملک خود که سبب ضرر و زیان همسایه‌اش شود.

4ـ از نظر حقوق جزا برای تحقق جرم، وجود سوءنیت یا قصد مجرمانه و یا تقصیر جزایی از ناحیة مرتکب جرم، برای اثبات مسئولیت کیفری در تمامی جرایم اعم از عمدی و غیرعمدی الزامی است؛ در صورتی که از نظر حقوقی، احراز مسئولیت مدنی نیازی به اثبات سوءنیت فاعل ضرر زننده ندارد، بلکه خطاهایی که موجب مسئولیت مدنی می‌شوند به طور معمول از بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا مهارت نداشتن یا رعایت نکردن نظامات دولتی سرچشمه می‌گیرند و یا این که در برخی موارد، قانون کسی را از نظر مدنی ملزم به جبران خسارت می‌کند بدون این که مرتکب تقصیری شده باشد.

5 ـ احراز مسئولیت کیفری مستلزم بررسی عمیق شخصیت بزهکار است و عدالت جزایی ایجاب می‌کند که خصوصیات فردی و جنبه‌های خاص روانی مجرم در ارزیابی رفتار مجرمانة او برای تعیین نوع و میزان مجازات به دقّت مورد توجه قرار گیرد تا اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری کاملاً رعایت شود. در حالی که در مورد مسئولیت مدنی، مبنای تقصیر قابلیت انتساب عمل به واردکنندة زیان نیست، بلکه از نظر رعایت مصالح اجتماعی کافی است که موضوع را با رفتار یک انسان متعارف مورد مقایسه قرار داد.

6 ـ مراحل کشف، تعقیب و تحقیق در مسائل کیفری، قبلاً به وسیلة ضابطان دادگستری و مقام‌های دادسرا پیگیری و با صدور کیفرخواست توسط دادستان، در دادگاه‌های کیفری عمومی اقامه می‌شود، اما رسیدگی به مسائل مدنی ابتدائاً در دادگاه حقوقی عمومی مطرح می‌شود و نهادی به نام دادسرا در مسئولیت مدنی دخیل نیست.


صفحات جانبی
لینکدونی
 
تبلیغات
  • طراحی قالب توسط پارس تولز
  • ParsTools.Com
.CopyRight © 2010 - 2011 tasawi Group , All Rights Reserved ©